Waarom heeft de Android-app locatietoestemming nodig?


De 123\SmartBMS heeft Bluetooth Low Energy. Om een lijst met apparaten in de buurt te krijgen, vraagt de app Android om te zoeken naar Bluetooth Low Energy-apparaten. Android begint pas met scannen naar deze apparaten als locatietoestemming is ingeschakeld. Anders krijgt de app een lege lijst.

Wanneer u de locatietoestemming inschakelt, krijgt de app een lijst met BLE-apparaten die dichtbij genoeg zijn, zoals 123\SmartBMS.

De app gebruikt of slaat de locatie op geen enkele manier op.