De aangegeven stromen zijn niet nul terwijl er geen stroom wordt gebruikt.


Zorg ervoor dat er absoluut geen stroom door de stroomsensoren loopt tijdens de nulkalibratieprocedure.

Op het Beginbord vind je een blauwe knop. Houd de blauwe knop ingedrukt totdat de LED snel knippert. Laat nu de knop los. De kalibratie is voltooid.